BROWSE ITEMS (17 TOTAL)

Search for Keywords
Search By Tag
Search By Collection
Search By Item Type
Search By Year


Reset
   * Advanced Search

Collection Tree

 • เอกสาร
 • สิ่งพิมพ์
 • โสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • แผนที่ แผนผัง พิมพ์เขียว
 • วัตถุสิ่งของ
 • บุคคลสำคัญ
 • International Conferences
  • Keyword : / Tag : สถาบันชาและกาแฟ / Collection : / Full Text : / Year :
   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

   PADTHAI กับการยกระดับผู้ประกอบการชา กาแฟ กาแฟอาระบิกา -- หันหลังจากเมืองใหญ่กลับสู่สวรรค์บนดิน -- มุมมองนวัตกรรมเพื่อรองรับการปรับตัว -- ผลกระทบต่อน้ำค้างแข็ง ต่อคุณภาพเมล็ดกาแฟ --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2563 150 views
   จดหมายข่าว,สถาบันชาและกาแฟ

   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

   ทีมงาน ชาและกาแฟร่วมงาน Amazing Robusta @Chomporn -- จากมนุษย์เงินเดือน มาเป็นเจ้าของร้านกาแฟ -- ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพกาแฟ -- กาแฟต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 -- คอลัมน์ Café Around -- Activity...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2563 143 views
   จดหมายข่าว,สถาบันชาและกาแฟ


   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

   สร้างฐานเศรษฐกิจด้วยงานประชุมและแสดงสินค้าเฉพาะทาง: มุ่งเป้าด้านชา -- การสร้างนวัตกรรมจากของเหลือใช้จากเปลือกกาแฟ -- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2564 145 views
   จดหมายข่าว,สถาบันชาและกาแฟ

   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

   Sense Series ชาแบลนด์สูตรพิเศษจากผู้บกพร่องทางสายตา -- โครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก: การต่อยอดวัตถุดิบของชาไทย -- ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ Spercial Tea for Health Benefit -- หลักการพื้นฐานของกลิ่นและรส...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2564 144 views
   จดหมายข่าว,สถาบันชาและกาแฟ

   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564

   Chiangrai Tea and Coffee Month 2021 -- NEO Factory และการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก CSR -- physicochemical Properties and Aromatic profile -- กระบวนการผลิตกาแฟพิเศษ โดยการใช้จุลินทรีย์ -- Is Coffee Good for Your Liver -- Cafe Around --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2564 136 views
   จดหมายข่าว,สถาบันชาและกาแฟ

   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

   9 เรื่องเล่าสู่การรังสรรค์จุดหมมายปลายทางการท่องเที่ยวชาและกาแฟ -- รางวัลชนะเลิศกาแฟอะราบิกาเชียงรายในการคัดสรรสุดยอดเมล็ดกาแฟไทย -- การคั่วกาแฟเบื้องต้น...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2564 144 views
   จดหมายข่าวชา,สถาบันชาและกาแฟ

   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565

   ความสำคัญของแร่ธาตุที่จำเป็นและการประเมินลักษณะอาการขาดธาตุไฟในต้นกาแฟ -- ลักษณะของสายพัรธ์กาแฟอะราบิก้า -- การผสมเกสรจำเป็นสำหรับการติดผลของต้นกาแฟ -- สารสำคัญที่พบในกาแฟ -- Cafe...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2565 49 views
   จดหมายข่าวชา,สถาบันชาและกาแฟ

   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565

   การประเมินสภาวะสมดุลธาตุอาหารและการวิเคราะห์ในเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของกาแฟ -- โรคที่มีผลกระทบต่อต้นกาแฟอะราบิกาและวิธีการป้องกันกำจัด -- เช็คอาการเสพติดกาแฟ...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2565 41 views
   จดหมายข่าวชา,สถาบันชาและกาแฟ   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 15 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566

   จากสวนสู่จานชาเป็นมากกว่าเครื่องดื่ม -- เอนไซม์ สารช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณพรีไบโอติก แมนโนโอลิโกแชคคาไรด์ สำหรับกาแฟเพื่อสุขภาพ-- องค์ประกอบของกาแฟ --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2566 49 views
   จดหมายข่าวชา,สถาบันชาและกาแฟ

   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 16 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566

   7 เทรนด์กาแฟ แห่งปี 2023 -- วิธีการเก็บกาแฟคั่วให้คงคุณภาพได้ยาวนาน -- การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเมล็ดกาแฟสารระหว่างการเก้บรักษาภายใต้สภาวะเร่ง -- วิทยาศาสตร์ของกาแฟ -- Cafe Around --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2566 46 views
   จดหมายข่าวชา,สถาบันชาและกาแฟ

   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 17 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2566

   การยกระดับขับเคลื่อน อุตสาหกรรมกาแฟไทย -- กาแฟคั่วใหม่ต้องใช้ระยะกี่วันถึงพร้อมชง -- การเปลี่ยนแปลงออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเยื่อกาแฟ--...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2566 8 views
   จดหมายข่าว,สถาบันชาและกาแฟ

   จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter ปีที่ 4 ฉบับที่ 18 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566

   Successful of Silk Road Tea Institute China-ASEAN Tea Culture Activities -- การจัดงานประชุมอย่างยั่งยืนในการประชุมเครือข่ายชาและกาแฟแห่งประเทศไทย 2566 -- รู้จัก First Crack ในการคั่วกาแฟ --...

   จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ 2566 8 views
   จดหมายข่าวชา,สถาบันชาและกาแฟ

   Output Formats

   atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2