โปสเตอร์/ใบปลิว

Items in the โปสเตอร์/ใบปลิว Collection (368 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : โปสเตอร์/ใบปลิว / Full Text : / Year :Welcome to Mae Fah Luang University

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2546 863 views
นักศึกษา,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์Shanxi Province Symphony Orchestra Thailand Tour Repertoire

ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย จัดการแสดงคอนเสิร์ต Shanxi Province Symphony Orchestra Thailand Tour Repertoire, วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.00 – 20.00 น....

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2559-05-10 608 views
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การแสดงคอนเสริ์ตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงาน

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานนักศึกษา 2548-09-14 631 views
นักศึกษา,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,รับสมัครงานการประชุม 10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวง Mae Fah Luang Symposium

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนบริการงานวิจัย 2551-11-26 579 views
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การประชุมวิชาการ

เชิญชมกิจกรรมวันวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2551-01-21 628 views
กิจกรรมการบริการวิชาการ,นิทรรศการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพถ่ายเมืองเชียงตุง เพลินพรมแดนและสันติวัฒนธรรม

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง 2552-02-05 599 views
นิทรรศการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนรับนักศึกษา 2552 600 views
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การรับนักศึกษา

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ ชาเชียงราย

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โครงการจัดตั้งสถาบันชา 2552 577 views
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การประกวด

งานแสดงคอนเสิร์ตคณะนักร้อง มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2552-07-22 624 views
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,ศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 6 JOB FAIR

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา 2552-09-02 608 views
นักศึกษา,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,รับสมัครงาน

MFU Photo Contest 2010 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา 2552 585 views
วันสถาปนามหาวิทยาลัย,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์,การประกวด


นิทรรศการภาพถ่ายศิลปินชาวเช็ก “Czech Republic Photo Art Exhibitions”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ประจำประเทศไทย ขอเชิญชม นิทรรศการภาพถ่ายศิลปินชาวเช็ก ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2553 ณ...

โปสเตอร์/ใบปลิว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์ 2553-10-09 641 views
นิทรรศการ,โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


Output Formats

omeka-json, omeka-xml