การ์ด/บัตรเชิญ

Items in the การ์ด/บัตรเชิญ Collection (62 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : การ์ด/บัตรเชิญ / Full Text : / Year :Fashion Extravaganza Party , 23 rd December 2008 at Ruan Rimman

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 2548 610 views
กิจกรรมพนักงาน,บัตรเชิญ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

กำหนดการ งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมวนาสรรค์ วนาศรม -- แผนที่เส้นทางไปวนาศรม...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2560 572 views
บัตรเชิญ,วันสถาปนามหาวิทยาลัย,วันครบรอบ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2557-02-10 568 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2563-02-26 360 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

พิธีเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

เนื่องในวโรกาสที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2552-08-28 790 views
พิธี กิจกรรม,บัตรเชิญ

พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ 2543 578 views
พิธี กิจกรรม,บัตรเชิญ,วางศิลาฤกษ์

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2558-02-02 537 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ


การสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน

ในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน ในการสัมมนาวิชาการ บนเส้นทางความสัมพันธ์ไทย -จีน ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท วันที่ 28 มีนาคม 2548...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร 2548 658 views
กิจกรรมการบริการวิชาการ,บัตรเชิญ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2559-02-09 480 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-02-14 62 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยง สายใยแดง - ทองครั้งที่ 1

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553 649 views
กิจกรรมนักศึกษา,บัตรเชิญ

The Inauguration Ceremony of The Sirindhorn Chinese Language and Cultural Center

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะกรรมการจัดงานฯ 2547 552 views
บัตรเชิญ,ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร,พิธีเปิด


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2565-05-28 71 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

The Opening Ceremony of the Laos Independence Day Exhibition 2011

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2554 631 views
กิจกรรมผู้บริหาร,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,บัตรเชิญ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 2548-02-10 603 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

การ์ด/บัตรเชิญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ 2560-02-14 491 views
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร,บัตรเชิญ


Output Formats

omeka-json, omeka-xml