กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

07.30 น.

– คณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาพร้อมกัน บริเวณเสาธง หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

07.40 น.

– รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญธงชาติไทยวางบนพานและมอบให้ผู้เชิญธง

– ผู้เชิญธงชาติไทยเชิญธงไปจัดวาง และผูกธง ณ หน้าเสาธง

07.50 น.

– รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญธงไปยังหน้าเสาธง

– ผู้ชักธง เตรียมพร้อมชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

08.00 น.

– คณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา เคารพธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน

– ผู้ชักธงเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

 


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

1. หนังสือเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

2. หนังสือจังหวัดเชียงราย แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

3. กำหนดการกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

 


ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ประมวลภาพกิจกรรม โดย MFU Connect

 

 


การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live โดยเพจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU