พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ประจำปีการศึกษา 2560

20 สิงหาคม 2560

15:40 - 21:00 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 15.40 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 21.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีลำดับเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

15.40 น. – นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พร้อมกัน ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

16.00 น. – นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

17.00 น. – แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ลงทะเบียนเข้างานรับของที่ระลึก ณ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

17.30 น. – การแสดง Folk Song จากชมรม MFU Band

18.00 น. – ขบวนแห่บายศรีสู่ขวัญเข้าสู่ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ และเริ่มพิธีบายศรีสู่ขวัญ

18.30 น. – ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจาก

– การแสดงพิธีเปิด “หอมนวลคำ ยอหัตถา ไหว้สาแม่ฟ้าหลวง”

– นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก

– ดร. พนม วิญญายอง รองอธิการบดี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

18.45 น. – พิธีแห่ขันโตกหลวง และการแสดงฟ้อนเล็บเชียงราย

19.00 น. – การแสดงชุดที่ 1 “สายนที แห่งชีวิต”

19.15 น. – การแสดงชุดที่ 2 “ประทีปแห่งล้านนา”

– การแสดงฟ้อนผางประตี๊ด

– การแสดงฟ้อนนางโยน โดยสำนักวิชาวิทยศาสตร์เครื่องสำอาง

19.30 น. – การแสดงชุดที่ 3 เปิดตัวดาว-เดือน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560

– การแสดงชุด เชียงรายถิ่นแดนงาม

20.00 น. – การแสดงชุดที่ 4 “กลองสะบัดชัย ฟ้อนนกกิงกะเหร่า และฟ้อนนกโต” โดยชมรมดนตรีไทยพื้นเมือง

20.20 น. – การแสดงชุดที่ 5 “ถิ่นล้านนาใต้ฟ้าเชียงราย”

20.30 น. – การแสดงชุดที่ 6 “พระผู้โผดฟ้า ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

21.00 น. – เสร็จสิ้นกิจกรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับใบกิจกรรม ณ บริเวณประตูทางออก

 


เอกสารลายลักษณ์ที่สำคัญในการดำเนินงาน

1. หนังสือเชิญ ร่วมงานพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ประจําปีการศึกษา 2560

2. กําหนดการ พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ประจําปีการศึกษา 2560

3. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ประจําปีการศึกษา 2560

 


ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง