เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระชนมายุ 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระชนมายุ 80 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

เหรียญที่ระลึก -- สมเด็จย่า

Description

ชนิดเหรียญ เหรียญกษาปณ์นิกเกิล -- ลักษณะ เป็นเหรียญกษาปณ์ ตรงกลางไม่มีรู วงขอบนอกมีเฟือง
ลวดลายด้านหน้า -- เป็นพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเครื่องแบบหน่วยแพทย์อาสา ครึ่งพระองค์ผินพระพักตร์ เบื้องซ้าย ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ” ริมขอบขวามีข้อความว่า “พระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา”
ลวดลายด้านหลัง -- เป็นตราพระอิสริยยศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีพระชฎามหากฐินประดิษฐานบนพานแว่นฟ้า กระหนาบด้วยฉัตร ๕ ชั้น ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า “๒๑ ตุลาคม ๒๕๒๓” ริมขอบขวามีข้อความว่า “ประเทศไทย” ริมขอบล่างบอกราคา “๑๐ บาท”

Date

2523

Format

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ชนิดราคา 10 บาท (รวมจำนวน 4 เหรียญ)

Call Number

ข ส. 019, ข ส.020

Location

ตู้กระจกชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang University