เหรียญรางวัลทองแดง 106 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Dublin Core

Title

เหรียญรางวัลทองแดง 106 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Creator

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

Subject

เหรียญรางวัล -- สมเด็จย่า -- การแข่งขัน

Description

สนง.ททท.ภาคเหนือเขต 2 จังหวัดเชียงราย ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย สมาคมเปตองแห่งประเทศไทย สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีที่ 106”ประจำปี 2549 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2549 ณ พระตำหนักดอยตุง จังหวัดเชียงราย
-- งานจดหมายเหตุได้รับมอบ เมื่อปี 2549

Date

2549

Format

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (จำนวน 1 เหรียญ)

Call Number

ข ส. 002

Location

ตู้กระจก ชั้น 5

Rights

Mae Fah Luang University