รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี 2556 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Subject

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ -- รายงานประจำปี

Description

สารจากคณบดี -- สารบัญ -- ประวัติความเป็นมาของสำนักวิชา -- ผลงานเด่น -- ผลการดำเนินงานตามภารกิจ -- การประกันคุณภาพการศึกษา

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2556

Type

Text

Format

64 หน้า: ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ

Call Number

สพ มฟล. 1.2/16

Location

ชั้นหนังสือ 1.2 รายงานประจำปีหน่วยงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University