พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2566

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตร

Subject

พิธี -- ปริญญาบัตร -- บัณฑิต

Description

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2563 -- กำหนดการ -- คำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์พิเศษ วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัย -- คำกล่าวเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับมอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของ รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- รายนามผู้เบิกผู้สำเร็จการศึกษาในพิธีมอบปริญญาบัตร -- จำนวนผู้ได้รับมอบปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2564 -- รายนามผู้ได้รับมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 -- รายนามผู้ได้รับมอบเหรียญรางวัลเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 -- คุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับมอบปริญญาบัตรแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564

Date

2566-02-07

Type

Text

Format

Application/pdf.
102 หน้า;ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.21/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ ผู้แทนพระองค์ (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University