สัมภาษณ์พิเศษ: นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก "แพทย์แผนไทยทันสมัยที่สุด ทางเลือกไม่ต้องผ่าตัด"

Dublin Core

Title

สัมภาษณ์พิเศษ: นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก "แพทย์แผนไทยทันสมัยที่สุด ทางเลือกไม่ต้องผ่าตัด"

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

แพทย์แผนไทย -- แพทย์ทางเลือก -- นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ

Description

คมชัดลึก, วันที่ 09 มกราคม 2559

Contributor

หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Date

2559

Full Text

http://www.mfu.ac.th/clipping/myfile/C-160109014029.pdf

Source

คมชัดลึก, วันที่ 09 มกราคม 2559 ปีที่ 15 ฉ.5194 น.7

Rights

Mae Fah Luang University