สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2564

Dublin Core

Title

สวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2564
ด้วยความระลึกถึงและปรารถนาดี ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564
อธิการบดีผู้ก่อตั้ง, นายกสภามหาวิทยาลัย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

บัตรอวยพร
นายกสภามหาวิทยาลัย -- ส.ค.ส.

Date

2564

Format

Application/Pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.5/22

Location

4. สิ่งพิมพ์พิเศษ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University