สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่ ฯพณฯ มาดามเฉิน จื้อลี่

Dublin Core

Title

สูจิบัตร พิธีพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้แก่ ฯพณฯ มาดามเฉิน จื้อลี่
(H.E. Madame Chen Zhili) วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พุทธศักราช 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

คำกราบบังคมทูล -- คำประกาศเกียรติคุณ --กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ -- คำกล่าวแสดงความยินดีของนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2554

Type

Text

Format

Application/pdf.
20 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/34

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2551 - 2554 กล่อง 2

Language

chi;tha

Coverage

2548 - 2550

Rights

Mae Fah Luang University