รายงานการศึกษาภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2547

Dublin Core

Title

รายงานการศึกษาภาวะการหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

โครงการ -- งานวิจัย -- การวิจัยสถาบัน

Description

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร -- บทนำ -- บทวิเคราะห์ -- ตารางภาคผนวก

Date

2549

Type

Text

Format

34 หน้า: ตาราง, แผนภูมิ

Source

อ มฟล.10.1/14
ชั้นหนังสือ เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 10 โครงการ แผนงาน การวิจัย

Rights

Mae Fah Luang University