เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบวาระของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ วันที่ 1 ตุลาคม 2548

Dublin Core

Title

เนื่องในโอกาสที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบวาระของ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ วันที่ 1 ตุลาคม 2548

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- อธิการบดี

Description

งานเลี้ยงเนื่องในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ของรศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและแสดงความขอบคุณ ณ ห้อง The Peak ชั้น 10 โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Date

2548

Type

Text

Format

Application/pdf

Call Number

สพ มฟล.4.3/2

Location

บัตรเชิญ/การ์ด งานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ.2547 -2556 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University