คู่มือพนักงาน การปฐมนิเทศครั้งที่ 1/2545

Dublin Core

Title

คู่มือพนักงาน การปฐมนิเทศครั้งที่ 1/2545
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2545 ห้องประชุม 202 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเจ้าหน้าที่

Subject

การบริหารบุคคล -- พนักงาน -- สวัสดิการ

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- การบริหารงานมหาวิทยาลัย -- การบริหารบุคคล -- ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ -- ส่วนพัสดุ -- ส่วนการเงินและบัญชี -- ส่วนนโยบายและแผน

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.
80 หน้า

Call Number

อ มฟล.5.1/1

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 5 การบริหารงานบุคคล

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University