พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2550

Dublin Core

Title

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2550
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2550 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- นักศึกษาปริญญาตรี

Description

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษา -- รายนามผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน -- ข้อปฎิบัติ -- การบริจาค

Date

2550

Type

Text

Format

14 หน้า: ตาราง

Call Number

สพ มฟล.4.4/14

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2544 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University