พิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2547

Dublin Core

Title

พิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2547
วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2547 ณ หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

พิธี -- กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- คำถวายราชสดุดี -- คำไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โอวาทจากอธิการบดี

Date

2547

Type

Text

Format

7 หน้า

Call Number

สพ มฟล.4.4/3

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2544 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University