สูจิบัตร พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก

Dublin Core

Title

สูจิบัตร พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ พิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2544

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

พิธี -- กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- ความเป็นมา

Date

2544-06-21

Type

Text

Format

4 หน้า

Call Number

สพ มฟล.4.4/1

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2544 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University