รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject

การประกันคุณภาพการศึกษา -- รายงาน

Description

ข้อมูลพื้นฐาน -- ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์ --โครงสร้างการบริหารงานของสำนักวิชา -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน -- ระดับหลักสูตร -- ระดับสำนักวิชา -- บทสรุปผู้บริหาร -- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 - 2561 -- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา -- ประมวลภาพการตรวจประเมิน

Date

2562

Type

Text

Format

Application/pdf.
40 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/256

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University