รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

Subject

การประกันคุณภาพการศึกษา -- รายงาน

Description

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 -- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินคำรับรองปฏิบัติงาน -- ประมวลภาพ -- ภาคผนวก

Date

2561

Type

Text

Format

Application/pdf.
15 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/240

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University