รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงานสนับสนุน ส่วนนโยบายและแผน

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 ระดับหน่วยงานสนับสนุน ส่วนนโยบายและแผน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

การประกันคุณภาพการศึกษา -- รายงาน

Description

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ 2561 -- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินคำรับรองปฏิบัติงาน -- ประมวลภาพ -- ภาคผนวก

Date

2561

Type

Text

Format

Application/pdf.
14 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/224

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University