รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรและสำนักวิชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

Subject

การประกันคุณภาพการศึกษา -- รายงาน

Description

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- บทสรุปผู้บริหาร -- ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2560 -- ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและสำนักวิชา -- ภาคผนวก -- ประมวลภาพ

Date

2561

Type

Text

Format

Application/pdf.
19 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/207

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University