รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยงานสนับสนุน ส่วนการเงินและบัญชี

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 ระดับหน่วยงานสนับสนุน ส่วนการเงินและบัญชี

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเงินและบัญชี

Subject

การประกันคุณภาพการศึกษา -- รายงาน

Description

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2560 -- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินคำรับรองปฏิบัติงาน -- ประมวลภาพ -- ภาคผนวก

Date

2560

Type

Text

Format

Application/pdf.
21 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/175

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University