รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 ระดับหน่วยงานสนับสนุน สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

Subject

การประกันคุณภาพการศึกษา -- รายงาน

Description

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 -- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินคำรับรองปฏิบัติงาน -- ประมวลภาพ -- ภาคผนวก

Date

2558

Type

Text

Format

Application/pdf.
16 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/102

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University