รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีการศึกษา 2556

Dublin Core

Title

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีการศึกษา 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนการเงินและบัญชี

Subject

การประกันคุณภาพการศึกษา -- รายงาน

Description

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน -- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนการเงินและบัญชี ประจำปีการศึกษา 2556 -- ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน -- ประมวลภาพ

Date

2557

Type

Text

Format

Application/pdf.
9 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.1/45

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14 การประกันคุณภาพการศึกษา

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University