มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริหารความเสี่ยง

Description

รายงานองค์ประกอบการควบคุมภายใน และผลการประเมิน/ข้อสรุป -- ผลการประเมินโดยรวม

Date

2562

Type

Text

Format

Application/pdf.
27 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.5/4

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.5 การบริหารความเสี่ยง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University