รายงานผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Dublin Core

Title

รายงานผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริหารความเสี่ยง

Description

รายงานผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Date

2562

Type

Text

Format

Application/pdf.
11 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.5/2

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.5 การบริหารความเสี่ยง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University