อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารวันชัย ศิริชนะ) (AD)

Dublin Core

Title

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคารวันชัย ศิริชนะ) (AD)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.ส่วนอาคารสถานที่

Subject

อาคาร -- แผนผัง
อาคารสำนักงานอธิการบดี -- แผนผัง

Description

ผังอาคารวันชัย ศิริชนะ ประกอบด้วยผังพื้นชั้นใต้ดิน, ผังพื้นชั้นล่าง และผังพื้นชั้นบน

Date

[25--]

Type

Text

Format

Application/pdf.
3 หน้า

Call Number

อ มฟล. 8.3/1

Location

server หมวด 8 วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University