รายงานประจำปี 2546 - 2550 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2546 - 2550 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา -- รายงานประจำปี

Description

ประวัติและพัฒนาการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา -- การบริหาร --บุคลากร -- งบประมาณ -- อาคารสถานที่ -- การบริการ -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การบริการวิชาการแก่ชุมชน -- การทำนุศิลปวัฒนธรรม -- ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก -- การประกันคุณภาพ -- การควบคุมภายใน -- กิจกรรม 5ส -- ภาคผนวก

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2551

Type

Text

Format

118 หน้า : ภาพประกอบ ตาราง แผนภูมิ

Source


Call Number

สพ มฟล. 1.2/2

Location

ชั้นหนังสือ 1.2 รายงานประจำปีหน่วยงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University