สัมมนาปฎิรูปการศึกษา สร้างมุมมองพัฒนาความรู้

Dublin Core

Title

สัมมนาปฎิรูปการศึกษา สร้างมุมมองพัฒนาความรู้
ประชุมวิชาการอธิการบดีสร้างฐานความรู้ทางเศรษฐกิจ

Subject

การบริการวิชาการ -- ผู้บริหาร

Description

เชียงรายนิวส์, ปักษ์แรก มกราคม 2546

Contributor

ส่วนประชาสัมพันธ์

Date

2546-01

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.7/2

Location

กฤตภาคข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2546-2547 กล่อง 2

Language

tha