12 เรื่องราวในความทรงจำ 12 Principles of MFU

Dublin Core

Title

12 เรื่องราวในความทรงจำ 12 Principles of MFU

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

ปณิธานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2563-02-26

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.19/10

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University