ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561

Dublin Core

Title

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและนิทรรศการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

รายพระนามและรายนามผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ -- คำประกาศเกียรติคุณ -- สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -- สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี -- สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ -- รองศาสตราจารย์วันชัย ศิริชนะ

Date

2563-02-26

Type

Text

Format

20 หน้า;ภาพประกอบ

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.19/7

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University