มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความยินดีขอเรียนเชิญร่วมงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

กำหนดการ งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม

Date

2562-02-11

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.18/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 และพิธีเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Rights

Mae Fah Luang University