รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

Dublin Core

Title

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อธิการบดี

Description

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คนที่ 3
ดำรงตำแหน่ง วันที่ 29 เมษายน 2562 - 28 เมษายน 2566

Type

Text

Format

application/pdf (2 หน้า)

Language

tha