อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ( อวน.คบ.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ( อวน.คบ.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

การประชาสัมพันธ์ -- หน่วยงาน

Description

พันธกิจ -- วัตถุประสงค์ -- บริการหลัก -- ประเภทผู้ประกอบการ

Date

2553

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.2/89

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์/ส่วน/สำนัก/โครงการจัดตั้งต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2551 - 2555 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University