หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

การประชาสัมพันธ์ -- การบริการ -- จดหมายเหตุ

Description

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง -- เอกสารจดหมายเหตุ -- การให้บริการและการสืบค้น -- การสนับสนุน

Date

2549

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.2/27

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์/ส่วน/สำนัก/โครงการจัดตั้งต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2545 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University