ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
The Center for Learning Resources and Educational Media

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

ห้องสมุด -- ทรัพยากรสารสนเทศ -- บริการของห้องสมุด

Description

การทำบัตรสมาชิก -- ระเบียบการยืม -- ทรัพยากรสารสนเทศและการค้นคว้า -- สัญลักษณ์พิเศษ -- การจัดหมวดหมู่ -- ฐานข้อมูลออนไลน์

Date

2545

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.2/1

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ ศูนย์/ส่วน/สำนัก/โครงการจัดตั้งต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2545 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University