งานมหกรรมหนังสือ Book Fair 2016

Dublin Core

Title

งานมหกรรมหนังสือ Book Fair 2016
16 - 20 พฤศจิกายน 2559

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Subject

กิจกรรม -- นิทรรศการ -- นักเขียน

Description

แผนผังอาคาร E - Park -- กำหนดการ

Date

2559-11-16

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/72

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2555 - กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University