กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

Dublin Core

Title

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

กิจกรรม -- การบริการวิชาการ -- นิทรรศการ

Description

บุคลากรดีเด่นด้านการนำพระราชดำริไปประยุกต์ใช้จนประสบผลสำเร็จ

Date

2554

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/54

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2554 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University