เหรียญที่ระลึกในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เหรียญทองแดง)

Dublin Core

Title

เหรียญที่ระลึกในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (เหรียญทองแดง)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- ของที่ระลึก

Description

มหาวิทยาลัยได้จัดทำเหรียญเพื่อเป็นที่ระลึกในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 โดยขอพระบรมราชานุญาต อัญเชิญพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประดิษฐานบนด้านหน้าของเหรียญทีระลึก เพื่อมอบให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และผู้ที่สนใจที่จะสมทบทุนช่วยเหลือเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนการศึกษาสิรินธร และกองทุน 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ราคาเหรียญละ 50 บาท พร้อมกล่องและตลับ

Contributor

ส่วนการเงินและบัญชี

Date

2547

Format

Physical Object ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณเหรียญละ 10 กรัม (2 เหรียญ)

Location

หอประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Rights

Mae Fah Luang University