กองทุนสิรินธรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาการศึกษา นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

Dublin Core

Title

กองทุนสิรินธรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาการศึกษา นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ให้โอกาสเด็กยากไร้ที่ด้อยโอกาสแต่เรียนดี ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน เพื่อสังคมที่ดีขึ้น

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

ทุนการศึกษา -- การบริจาค

Description

ความเป็นมา -- วัตถุประสงค์ของกองทุน -- เป้าหมาย -- ทุนการศึกษา -- แหล่งเงินสนับสนุน -- คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา -- เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา -- การบริจาคเงินสมทบทุน -- แบบแสดงความจำนง

Date

2554

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/46

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University