สูจิบัตรพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

สูจิบัตรพิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันที่ 2 ตุลาคม พุทธศักราช 2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- ผู้บริหาร -- อธิการบดี

Description

ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ นายสัตว์แพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 ตุลาคม 2552

Date

2552-10-02

Type

Text

Format

Application/pdf.
39 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

งานพิเศษ 1.4/8

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ พิธีส่งมอบตำแหน่งและสถาปนาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 ตุลาคม 2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University