หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพลายเชน Master of Business Administration in Logistics and Supply Chain Management

Dublin Core

Title

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพลายเชน Master of Business Administration in Logistics and Supply Chain Management

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

หลักสูตร -- ปริญญาโท

Description

สำนักวิชาการจัดการ -- ข้อมูลหลักสูตร -- ค่าธรรมเนียมการศึกษา -- โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษาที่เปิดสอน

Date

2559

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/87

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2554 - 2560 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University