หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา Master's Degree in Education (M.Ed.)

Dublin Core

Title

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา Master's Degree in Education (M.Ed.)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประสานงานบัณฑิต

Subject

หลักสูตร -- สาขาวิชา

Description

หลักสูตร -- รายวิชาในหลักสูตร -- ความแตกต่างที่ไม่แปลกแยกหาได้ที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ให้นักศึกษา -- คณาจารย์ -- การเรียนการสอน -- เหมาะสำหรับผุ้แสวงหาความท้าท้าย -- ค่าใช้จ่าย -- รายนามคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

Date

2555

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/66

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2554 - 2560 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University