เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
General Information Mae Fah Luang University, Chiangrai Thailand

Dublin Core

Title

เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
General Information Mae Fah Luang University, Chiangrai Thailand

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนรับนักศึกษา

Subject

หลักสูตร -- สาขาวิชา

Description

ประวัติมหาวิทยาลัย -- ปณิธาน วิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงาน -- หลักสูตรที่เปิดสอน -- การให้คำปรึกษา -- การบริการหอพัก -- ทุนการศึกษา

Date

2554

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/55

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2554 - 2560 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University