หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Dublin Core

Title

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

Subject

หลักสูตร -- สาขาวิชา

Description

คุณสมบัติผู้สมัคร -- การรับสมัครและการสอบคัดเลือก -- โครงสร้างหลักสูตร -- กลุ่มรายวิชาที่เปิดสอน -- กลุ่มวิจัยและแนวทางการวิจัย -- ทุนสนับสนุนสำหรับบัณฑิตศึกษา -- สิ่งอำนวยความสะดวก -- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Contributor

ส่วนรับนักศึกษา

Date

2554

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/51

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2554 - 2560 กล่อง 2

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University