หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์)

Dublin Core

Title

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประสานงานบัณฑิต

Subject

หลักสูตร -- สาขาวิชา

Description

รายวิชาในหลักสูตร -- สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ -- ความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก -- คณาจารย์ -- การเรียนการสอน -- เหมาะสำหรับผู้แสวงความท้าทาย -- ค่าใช้จ่าย

Date

2552

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/37

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2554 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University