หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปี 2547

Dublin Core

Title

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปี 2547

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

สาขาวิชา -- นักศึกษา -- บัณฑิต

Description

รายละเอียดหลักสูตร -- แผนการศึกษา -- การรับสมัคร -- อาจารย์พิเศษ -- วิทยากรพิเศษ

Date

2547

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.3/6

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2552 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University