รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย -- การบริหารและทรัพยากรดำเนินการ --
ผลการดำเนินการตามภารกิจ -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ และพัฒนาสังคมและชุมชน -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -- ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น -- กิจกรรมและผลงานดีเด่น -- รายนามคณะกรรมการและผู้บริหาร

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2560

Type

text

Format

128 หน้า: ภาพประกอบสี, แผนภูมิ, ตาราง

Full Text

ISBN: 9789749766897

Call Number

สพ มฟล.1.1/24

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University