แม่ฟ้าหลวงนิทรรศ'45 (Mae Fah Luang Exhibition 2002)

Dublin Core

Title

แม่ฟ้าหลวงนิทรรศ'45 (Mae Fah Luang Exhibition 2002)
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2545

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- การบริการวิชาการ -- นิทรรศการ

Description

กิจกรรมที่น่าสนใจ -- กิจกรรมวิชาการระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2545

Date

2545-12-11

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/8

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2553 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University